ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πως η Ελλάς μπορεί να παράγη περισσότερη τροφή: η Αμερικάνικη αποστολή του Ερυθρού Σταυρού εις την Ελλάδα
Δημιουργός :Όπκινς, Κύριλλος Γεώρ.
Εκδότης :Σακελλάριος, Π. Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :08-1919

Αρχείο: 1496.pdf

Τύπος: application/pdf