ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εγχειρίδιον εμπορευματολογίας: χρήσιμον δια χημικούς, εργοστασιάρχας, ιδιώτας και μαθητάς των εμπορικών σχολών
Δημιουργός :Καρπουζής, Ντίνος
Εκδότης :Δελής, Δημ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :370σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :19--

Αρχείο: 1498.pdf

Τύπος: application/pdf