ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δοκιμαστική παραγωγή ροδέλαιου εν τω αγροκήπιω Μηλεών (Πήλιον)
Δημιουργός :Γαζόπουλος, Ιωάννης
Εκδότης :Υπουργείον Γεωργίας. Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :23σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1923

Αρχείο: 1506.pdf

Τύπος: application/pdf