ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομικόν σύστημα καλλιέργειας της σταφιδαμπέλου
Δημιουργός :Παπαδημητρίου, Ανδρέας
Εκδότης :Φως
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 1507.pdf

Τύπος: application/pdf