ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα μεταλλικά ύδατα Καϊάφα
Δημιουργός :Περτέσης, Μ. Λ.
Συντελεστής :Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γεωλογικόν Γραφείον (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικό Τυπογραφείο
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Δημοσιεύματα του Γεωλογικού Γραφείου: 11
Ημερομηνία έκδοσης :1924

Αρχείο: 1550.pdf

Τύπος: application/pdf