ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί της ραδιενέργειας των πηγών των Καμμένων Βούρλων
Δημιουργός :Περτέσης, Μ. Λ.
Συντελεστής :Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γεωλογική Υπηρεσία της Ελλάδος (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικό Τυπογραφείο
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Δημοσιεύματα της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ελλάδος: 16
Ημερομηνία έκδοσης :1926

Αρχείο: 1551.pdf

Τύπος: application/pdf