ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Φιλόθεου και Ευγένιου επιστολαί ήτοι σύντομος περί ψυχής και Θεού διδασκαλία
Δημιουργός :Βραϊλας, Αρμένης
Εκδότης :Κορομηλάς, Ανδρέας
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :340σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Βιβλιοθήκη προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων συλλόγου (αριθ. 56)
Ημερομηνία έκδοσης :1884

Αρχείο: 1638.pdf

Τύπος: application/pdf