ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος: προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων
Δημιουργός :Τσαγρής, Γεώργιος
Εκδότης :Πάσσαρης και Βεργιανίτης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :140σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1897

Αρχείο: 1640.pdf

Τύπος: application/pdf