ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα καπνά μας: ποια είναι η θέσις της Ελληνικής καπνοπαραγωγής εις το διεθνές εμπόριον, υπό ποιας προϋποθέσεις θα κατορθώση αυτή να διατηρήση και να βελτιώση την θέσιν της εις τον διεθνή ανταγωνισμόν
Δημιουργός :Μάντζαρης, Αχιλλέας Ι.
Εκδότης :Πυρσός Α.Ε.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :175σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Μελέτη βραβευθείσα από την Ακαδημίαν
Ημερομηνία έκδοσης :1928

Αρχείο: 1702.pdf

Τύπος: application/pdf