ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έρευναι περί της ακρίβειας της ζωής και της κινήσεως των τιμών εν Αθήναις κατά τα έτη 1923-1927: στατιστική μελέτη
Δημιουργός :Πράτσικας, Ν. Π.
Εκδότης :Χρίστου, Σταύρου Χ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 1728.pdf

Τύπος: application/pdf