ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαλέξεις υπέρ της αυτοδιοικήσεως: αυτοδιοίκησις και γεωργία
Συντελεστής :Ένωσις υπέρ της αυτοδιοικήσεως (Issuing body)
Εκδότης :Μαργαρίτης, Ν.Η.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :158σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1930

Αρχείο: 1770.pdf

Τύπος: application/pdf