ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αποζημίωσις των ανταλλάξιμων: συμφωνία της Λωζάνης περί ανταλλαγής πληθυσμών - Γενική διεύθυνσις ανταλλαγής - Σύμβασις κράτους και Εθνικής Τραπέζης περί κτημάτων - Δάνειον ΔΡΧ 3.000.000.000. 8% 1927
Δημιουργός :Τσουδερός, Ι. Ε.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :140σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 1880.pdf

Τύπος: application/pdf