ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εγχειρίδιον πλουτολογίας ή της οικονομικής επιστήμης
Δημιουργός :Leroy, - Beaulieu Paul
Συντελεστής :Κυπριάδης, Κωνσταντίνος Α. (Μεταφραστής)
Εκδότης :Εστία
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :472σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1869

Αρχείο: 1886.pdf

Τύπος: application/pdf