ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η κοινωνιολογία: αι μέθοδοι της και τα πορίσματα των ερευνών της. Το έργον της.
Δημιουργός :Loria, Achille
Συντελεστής :Σιδερις, Αριστ. Δ. (Μεταφραστής)
Εκδότης :Παπαδογιάννης, Κ.Σ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :255σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1925

Αρχείο: 1891.pdf

Τύπος: application/pdf