ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο σοσιαλισμός και η κοινωνία
Δημιουργός :Macdonald, Ramsay J. (Μακδοναλδ Ραμσάιϋ Ι)
Συντελεστής :Κτιστόπουλος, Κωνστ. Δ. (Μεταφραστής)
Εκδότης :Ελευθερουδάκης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :244σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :19--

Αρχείο: 1898.pdf

Τύπος: application/pdf