ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το έργον της επιτροπής οικονομιών
Συντελεστής :Υπουργείο Οικονομικών. Επιτροπή Οικονομιών (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικό Τυπογραφείο
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :513σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1925

Αρχείο: 1977.pdf

Τύπος: application/pdf