ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λογιστική θεωρητική & πρακτική πλήρης
Δημιουργός :Γιαννέλος, Χρ. Β.
Εκδότης :Δήμου, Ιω. Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :242σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Περιλαμβάνουσα: απλογραφίαν & διπλογραφίαν Απλών επιχειρήσεων, Βιομηχανίας και Εταιρειών εν γένει: Τραπεζικήν κ.λ.π. Δύο, καθ' όλα πλήρεις, Μονογραφίας Ιταλικού και Συγκεντρωτικού Συστήματος. Πλέιστας Ασκήσεις μετά Λύσεων και Εμπορικήν Αριθμητικήν.
Ημερομηνία έκδοσης :1931

Αρχείο: 2076.pdf

Τύπος: application/pdf