ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εργασίαι και λογιστική τραπέζης
Δημιουργός :Καλφόπουλος, Εμμ.
Εκδότης :Μιχαηλίδης - Κομνηνός - Λαναράς
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :148σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1930

Αρχείο: 2156.pdf

Τύπος: application/pdf