ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Les finances de l'empire Japonais et leur evolution (1868 -1931)
Δημιουργός :Andreades, Andre
Εκδότης :Librairie Felix Alcan
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :214p.
Γλώσσα :fr
Ημερομηνία έκδοσης :1932

Αρχείο: 2168.pdf

Τύπος: application/pdf