ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πρώτυπος λογιστική κατά τα τελειώτερα γαλλικά και αγγλικά συστήματα
Δημιουργός :Σινόπουλος, Π. Α.
Εκδότης :Τρεμπέλας, Δημητρ. Χ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :184σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1919

Αρχείο: 2172.pdf

Τύπος: application/pdf