ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ναυτικόν δίκαιον και εμπορική ναυτιλία
Δημιουργός :Μακρυγιάννης, Εμμανουήλ Σ.
Εκδότης :Φεξής, Γεώργιος Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :1055σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1909

Αρχείο: 2179.pdf

Τύπος: application/pdf