ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πραγματεία περί ναυτικού εμπορικού δικαίου
Δημιουργός :ΦλογαΪτης, Θεοδώρος Ν.
Χρυσανθόπουλος, Πέτρος Ν.
Εκδότης :Βλαστός, Σ. Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :959σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Ναυτικό δίκαιο
Εμπορικό δίκαιο
Ημερομηνία έκδοσης :1892

Αρχείο: 2180.pdf

Τύπος: application/pdf