ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομολογικόν εγχειρίδιον
Δημιουργός :Garnier, Joseph
Συντελεστής :Ζάππας, Χρήστος Αθ. (Μεταφραστής)
Εκδότης :Εφημερίδος Σύλλογοι
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :687σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Περί του φόρου εν γένει. Περί των διαφόρων ειδών φόρων. Περί Δημοσίας πίστεως. Περί δανείων και χρεωλυσίας. Περί δημ. δαπανών και της δικαιοδ. του κράτους. Περί οικ. μεταρρυθμίσεων. Μετά συμπληρωματικών σημειώσεων και πινάκων ιστορικών και στατιστικών.
Ημερομηνία έκδοσης :1887
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: 2207.pdf

Τύπος: application/pdf