ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα ελληνικά νομίσματα
Συντελεστής :Υπουργείον Οικονομικών. Γενική διεύθυνσις Δημοσίου Λογιστικού (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικό Τυπογραφείο
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :418σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :06-1932

Αρχείο: 2249A.pdf

Τύπος: application/pdf