ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η πίστις κατά την πολιτικήν και την δημόσιαν οικονομίαν
Δημιουργός :Γεωργιάδης, Δημήτριος Θ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανατύπωσις εκ του τόμου Κ΄ της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας
Ημερομηνία έκδοσης :05-1933

Αρχείο: 2454.pdf

Τύπος: application/pdf