ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παληά Αθήνα
Συντελεστής :Άσυλο Τέχνης (Issuing body)
Εκδότης :Χρήστου, Γ. Σ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :246σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η Αθήνα όπως είταν επί Τουρκοκρατίας μέχρι ανεξαρτησίας, με τ' αρχαία και ρωμαϊκά μνημεία της, με τις Βυζαντινές εκκλησίες της, τις αγορές της, το λαό και τους αρχόντους του, και τους Τούρκους δυνάστες με τους βοεβόδες τους και τα τζαμιά τους, όπως τα είδαν ξένεοι περιηγηταί του 18ου και 19ου αιώνα.
Ημερομηνία έκδοσης :1931

Αρχείο: 2494A.pdf

Τύπος: application/pdf