ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ερμηνεία του δημόσιου λογιστικού
Δημιουργός :Οικονομίδης, Μιλτιάδης Αθ.
Εκδότης :Καρανάσος, Ιωάννης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :480σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τεύχη Γ΄ - Ε΄
Λέξη κλειδί :Δημόσια λογιστική
Δημόσια οικονομικά

Αρχείο: 2496.pdf

Τύπος: application/pdf