ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημόσιον λογιστικόν: κείμενον και ερμηνεία
Δημιουργός :Οικονομίδης, Μιλτιάδης
Εκδότης :Λοϊσιος, Σ. Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :1259σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Εγράφη επί τη βάσει κωδικοποιηθέντος κειμένου νόμων και των δοκιμώτερον συγγραμμάτων ημετέρων τε και ξένων και περιέχει Νομολογίαν, γνωμοδοτήσεις. εισηγητικάς εκθέσεις, οδηγίας κλπ
Ημερομηνία έκδοσης :1936

Αρχείο: 2501.pdf

Τύπος: application/pdf