ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος 1830-1933: μετά συντόμου επισκοπήσεως της ιστορικής εξελίξεως της διεθνούς εξωτερικής εμπορικής πολιτικής και της δράσεως της Κ.Τ.Ε. επί ταύτης
Δημιουργός :Ανδρέου, Απόστολος Ι.
Εκδότης :Ροδης, Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :566σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1933

Αρχείο: 2594A.pdf

Τύπος: application/pdf