ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα μεταλλικά ύδατα της νήσου Λέσβου
Δημιουργός :Περτέσης, Μιχαήλ. Λ.
Συντελεστής :Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γεωλογική Υπηρεσία της Ελλάδος (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικό Τυπογραφείο
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1932

Αρχείο: 2621.pdf

Τύπος: application/pdf