ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολιτική οικονομία: ιδίως εν σχέσει με την εν Ελλάδι κατάστασιν
Δημιουργός :Κουτούπης, Θαλής Σ.
Εκδότης :Δημητράκος Α. Ε.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :656σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Οικονομική
Οικονομική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :1933

Αρχείο: 2629.pdf

Τύπος: application/pdf