ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η φορολογική επιβάρυνσις ειδών τινών πρώτης ανάγκης εν Ελλάδι: έρευνα ενεργηθείσα υπό της υπηρεσίας του Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου
Συντελεστής :Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :40σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Έρευνα ενεργηθείσα υπό της υπηρεσίας του Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου
Ημερομηνία έκδοσης :1933

Αρχείο: 2645.pdf

Τύπος: application/pdf