ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί της μετά την λύσιν του γάμου τύχης της προικός: κατά το εν Ελλάδι κρατούν Ρωμαϊκόν και Βυζαντινόν δίκαιον
Δημιουργός :Ρακτιβάν, Κωνστ. Δ.
Εκδότης :Παπαγεωργίου, Αλεξ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :738σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1892

Αρχείο: 2663.pdf

Τύπος: application/pdf