ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το πρόβλημα του αργύρου: συμβολή εις την έρευναν των προβλημάτων της παγκοσμίου κρίσεως
Δημιουργός :Κουβέλης, Πέτρος Τ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :40σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανατύπωσις εκ της Επιθεωρήσεως Κοιν. και Δημοσ. Οικονομικής - Έτος Β΄. τ. 3
Ημερομηνία έκδοσης :1934

Αρχείο: 2669.pdf

Τύπος: application/pdf