ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νέον σύστημα λογιστικής: Resultaten system - Σύστημα αποτελεσμάτων
Δημιουργός :Δανάλης, Δημ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :20σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Νέον Συστημα Λογιστικής δι'ου επιτυγχάνεται καθημερινώς η εύρεσις του αποτελέσματος ανευ καταρτισμού Ισολογισμού. Εφαρμογή της Αλγεβρικής Θεωρίας. Εφαρμογή Λογιστικών Πιθανοτήτων

Αρχείο: 2828.pdf

Τύπος: application/pdf