ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι βάσεις της οικονομίας της Μακεδονίας
Δημιουργός :Μισταρδής, Γάσπαρης Γ.
Εκδότης :Γαληνάκης, Στυλ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :170σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1928

Αρχείο: 2868A.pdf

Τύπος: application/pdf