ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γενική οικονομική ανασκοπήσις της χώρας του έτους 1926
Συντελεστής :Γενική Τράπεζα της Ελλάδος (Issuing body)
Εκδότης :Παναγιώτου Δ. Κυριάκου
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :166σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 2950.pdf

Τύπος: application/pdf