ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομικαί μελέται: τόμος Α΄
Δημιουργός :Κασκαρέλης, Νικόλαος Β.
Εκδότης :Καλέργης, Γ. Η.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :200σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1935

Αρχείο: 2951.pdf

Τύπος: application/pdf