ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η λογιστική των δανείων και αι περί τούτων θεωρίαι
Δημιουργός :Βαρδάκος, Σωτ. Γ.
Εκδότης :Ελλάς Α.Ε.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :162σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Λογιστική Επιθεώρησις
Ημερομηνία έκδοσης :1936

Αρχείο: 2980.pdf

Τύπος: application/pdf