ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αγροτική πίστις: θεωρία - εφαρμογή
Δημιουργός :Πετρίδης, Δημήτριος Π.
Εκδότης :Κάουφμαν
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :218σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Αγροτική οικονομία
Αγροτική πολιτική
Φυσικοί πόροι

Αρχείο: 3179.pdf

Τύπος: application/pdf