ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A history of Greek mathematics: from Thales to Euclid
Δημιουργός :Heath, Thomas Sir
Εκδότης :Clarendon Press
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :470p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Volume I
Ημερομηνία έκδοσης :1921

Αρχείο: 3279.pdf

Τύπος: application/pdf