ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ελληνική βιομηχανία: (εκθέσεις και πορίσματα)
Συντελεστής :Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Διεύθυνσις Εμπορίου και Βιομηχανίας (Issuing body)
Εκδότης :Βλαστός, Κ. Σ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :576σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1931

Αρχείο: 3375.pdf

Τύπος: application/pdf