ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία του κράτους
Δημιουργός :Βεζανής, Δημήτριος Σ.
Εκδότης :Ράλλης, Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :340σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Πολιτική επιστήμη
Κράτος
Ημερομηνία έκδοσης :1932

Αρχείο: 3378.pdf

Τύπος: application/pdf