ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέται εφηρμοσμένης οικονομικής: τόμος Α΄
Δημιουργός :Δεδόπουλος, Παν. Ι.
Εκδότης :Σερμπίνης, Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :164σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1938

Αρχείο: 3403.pdf

Τύπος: application/pdf