ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το αλλοδαπόν κεφάλαιον εις οικονομικώς ανεξέλικτους χώρας
Δημιουργός :Γρηγορογιάννης, Αχιλλέας Ν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :170σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης :1936

Αρχείο: 3404.pdf

Τύπος: application/pdf