ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι εκ των πολέμων οικονομικαί θεωρίαι και η φορολογία των εκτάκτων κερδών
Δημιουργός :Παπακωνσταντίνος, Κωνστ. Δ.
Εκδότης :Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :43σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1918

Αρχείο: 3430.pdf

Τύπος: application/pdf