ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εγχειρίδιον εμπορικού δικαίου: εξαιρέσει του ναυτικού δικαίου
Δημιουργός :Thaller, E.
Percerou, J.
Συντελεστής :Περιφανάκης, Κ. Ε. (Μεταφραστής)
Εκδότης :Δημητράκος, Δ. & Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :679σ,
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Εμπορικό δίκαιο
Πτωχευτικό δίκαιο
Χρηματιστήριο αξιών
Συναλλαγματική
Επιταγές
Αλληλόχρεος λογαριαμσός
Χρεωκοπία
Εμπορία
Δίκαιο εταιρειών
Δίκαιο
Ημερομηνία έκδοσης :1925

Αρχείο: 3449.pdf

Τύπος: application/pdf