ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο προϋπολογισμός του κράτους
Δημιουργός :Δερτιλής, Παναγιώτης Β.
Εκδότης :Εταιρία Διοικητικών Μελετών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :259σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διοικητικαί Μελέται, αριθ. 2
Λέξη κλειδί :Δημόσια οικονομική
Προϋπολογισμός
Δίκαιο
Νομοθεσία
Οικονομία
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :1936

Αρχείο: 3481.pdf

Τύπος: application/pdf