ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η θεωρητική ανάλυσις των μεταβολών των τιμών εν τη συγχρόνω οικονομία
Δημιουργός :Πίντος, Ι. Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Τιμές
Ρύθμιση τιμών
Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης :1936

Αρχείο: 3484.pdf

Τύπος: application/pdf