ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η θέσις της βιομηχανίας εν τη κοινωνική μας οικονομία
Δημιουργός :Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανατύπωσις εκ των τευχών 13-6(έτος β) του εν Θεσσαλονίκη εκδιδομένου περιοδικού "Μήνες"
Λέξη κλειδί :Οικονομία
Βιομηχανία
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :1938

Αρχείο: 3509.pdf

Τύπος: application/pdf